Agricol

Acte necesare pentru :
·  Certificatul de producători – (acte ce se depun la Registratura generală)


·  Adeverinţă din care să rezulte că deţine în proprietate suprafaţa de teren şi efective de animale


·  Completarea Registrelor Agricole


 

Lista detaliată cu acte :
Certificatul de producători – (acte ce se depun la Registratura generală)
– Cerere tip – formular PMA-S3-02 – prevăzută de Hotărârea nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător- se anexează: – C.F.-ul, contract de vânzare – cumpărare – Buletin de identitate – Declaraţie la Registrul Agricol făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. – Proces verbal constatator (format tipizat – formular PMA-S3-03). Se verifică solicitatrea producătorului cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor, atât pe baza datelor din Registrul Agricol, cât şi în teren. Verificarea trebuie să stabilească existenţa produselor pentru care se solicită certificate de producător. – Eliberarea certificatului de producător. Actul se ridică de solicitant în termen de 10 zile de la depunerea cererii.
Sus

 

Adeverinţă din care să rezulte că deţine în proprietate suprafaţa de teren şi efective de animale
– Cerere tip – formular PMA-S3-04 Pers.Fizice – sau – formular PMA-S3-04 Pers.Juridice – se anexează: Pentru teren: ** Actul de proprietate (titlul de proprietate, CF-ul, contract de vânzare – cumpărare), şi **Buletinul de identitate.
Pentru efective de animale: **Carnet de sănătate eliberat de medicul de circumscripţie sanitar veterinară.
– Declaraţie la Registrul Agricol făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.
Sus

 

Completarea Registrelor Agricole
Declaraţiile sunt date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau în lipsa acestuia a unui membru major al gospodăriei, se înregistrează anual suprafeţele de teren agricol deţinute în proprietate, efective de animale, culturi etc. Înregistrarea suprafeţelor de teren se face în baza actelor de proprietate (titlul de proprietate, CF-ul, contractul de vânzare-cumpărare), buletinul de identitate, în termenul de 30 de zile de la dobândire. La înregistrarea suprafeţelor de teren deţinute în proprietate se completează şi se depun şi declaraţiile fiscale, personal, la registratura Direcţiei Venituri. Înregistrarea animalelor în Registrul Agricol se face pe baza certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar.
Sus