Hotarâri

Hotarâri
2021
Hotararea nr.29-21.10.2021-rectificare buget local trim.IV- 2021.pdf
Hotararea nr.28-21.10.2021-alegere presedinte sedinta CL-sed.ordinara.pdf
Hotararea nr.27-21.10.2021- actualizare indicatori tehn-econ.proiect asfaltare -sed. ordinara- 2021.pdf
Hotarare nr.26-11.10.2021-decontare cheltuieli naveta funct.publici+contractuali -sed. ordinara- 2021.pdf
Hotarare nr.25-11.10.2021-aprobare reprez.Cons.Local scoala-sed.ordinara-2021.pdf
Hotarare nr.24-11.10.2021- Proces Verbal Inspectie Fiscala-sed.ordinara-2021.pdf
Hotarare nr.23-27.09.2021-rectificare buget local trim.III-sed. extra- 2021.pdf
Hotararea nr.22-27.09.2021-modif.comisie juridica-sed. extraordinara- 2021.pdf
HOTARARE NR.21-05.08.2021 – alegere presedinte de sedinta CL.pdf
HOTARAREA NR.20 -30.06.2021 -rectificare buget local trim. II 2021.pdf
HOTARAREA NR.19 -30.06.2021 -modificare stat de functii.pdf
HOTARAREA NR.18-30.06.2021-declarare utilitati publice iluminat public.pdf
HOTARAREA NR. 17-31.05.2021- actualizare plan de analiza Gangiova.pdf
Hotararea nr.15 – 14.04.2021 – executie bugetara trim I 2021.pdf
Hotararea nr.14-14.04.2021- respingere buget local.pdf
Hotararea nr.13-30.03.2021-alegere presedinte CL.pdf
Hotararea nr.12-24.02.2021-aprobare Raport activitate asistenti personali sem. II 2020.pdf
Hotararea nr.11-24.02.2021-aprobare plan de paza 2021.pdf
Hotararea nr.10-24.02.2021-desemnare consilieri comisie de evaluare secretar general.pdf
Hotararea nr.9-24.02.2021-Raport audit Curtea de Conturi din anul 2020.pdf
Hotararea nr.8-22.01.2021- desemnare reprezentat Consiliul de Administratie scoala Gangiova.pdf
Hotararea nr.7-22.01.2021- privind asigurarea accesului la educatie in mediul on-line.pdf
Hotararea nr.6-22.01.2021-modificare Anexa nr.1 la HCL nr.40-18.12.2020.pdf
Hotararea nr.5-22.01.2021-organizare retea scolara 2021-2022.pdf
Hotararea nr.4-22.01.2021-executie bugetare pe trim. IV pe anul 2020.pdf
HOTARAREA nr.3-08.01.2021-aprobare plan actiuni 2021.pdf
HOTARAREA nr.2-08.01.2021-deficit sectiune dezvoltare 2020.pdf
HOTARAREA nr.1-08.01.2021-alegere presedinte CL.pdf

2020
Hotararea nr.42-18.12.2020 – rectificare buget local trim. IV 2020.pdf
Hotararea nr.41-18.12.2020 – aprobare cuantum si numar burse 2020-2021.pdf
Hotararea nr.40-18.12.2020 – valori taxe locale 2021 comuna Gangiova.pdf
Hotararea nr.39-08.12.2020 -rectificare buget trim. IV 2020.pdf
Hotararea nr.38-08.12.2020 -aprobare cadouri scoala.pdf
Hotararea nr.37-08.12.2020 -completare Hotarare nr.32-03.11.2020.pdf
Hotararea nr.36-08.12.2020 – aprobare regulament CL.pdf
Hotararea nr 35 – 13.11.2020 – constatare demisie Olaru Marcel.pdf
Hotararea nr 34 – 13.11.2020 – executie bugetara trim III 2020.pdf
Hotararea nr. 33-13.11.2020- rectificare buget local trim. IV 2020.pdf
Hotararea nr.32 – 03.11.2020 – comisii specialitate CL.pdf
Hotarare nr.31-03.11.2020- alegere viceprimar.pdf
Hotarare nr.30-03.11.2020- alegere presedinte sedinta CL.pdf
Hotararea nr.29-24.09.2020- schimbare destinatie imobil-teren.pdf
Hotararea nr.28-24.09.2020- rectificare buget trim III 2020.pdf
Hotararea nr.27-10.09.2020-rectificare buget trim. III.pdf
Hotararea nr.26-10.09.2020- alegere presedinte de sedinta CL.pdf
Hotararea nr.25-28.07.2020-rectificare buget local trimestrul III.pdf
Hotararea nr.24-28.07.2020-atestare inventare bunuri.pdf
Hotararea nr.23-28.07.2020-executie bugetara trimestrul II.pdf
Hotararea nr.22-22.07.2020-aprobare act aditional.pdf
Hotararea nr.21 – 26.06.2020 – acordare facilitati fiscale pentru anul 2020.pdf
Hotararea nr.20-28.05.2020 – rectificare buget local 2020.pdf
Hotararea nr.19 – 28.05.2020- executie bugetara trim.I 2020.pdf
Hotararea nr.18-28.05.2020- alegere presedinte sedinta consiliu.pdf
Hotarararea 17 – 29.04.2020 – Regulament propriub privind circulatia proiectelor de hotarare.pdf
Hotararea nr. 16- 29.04.2020- aprobare PUG si RLU.pdf
Hotararea nr. 15 – 24.03.2020 recttificare buget local trimestrul I 2020.pdf
Hotararea nr. 14 – 24.03.2020-aprobare activitate asistenti personali sem II 2019.pdf
Hotararea nr.13 din 19.02.2020.pdf
Hotararea nr.12 din 19.02.2020.pdf
Hotararea nr.11 din 19.02.2020.pdf
Hotararea nr.10 din 19.02.2020.pdf
Hotararea nr.9 din 28.01.2020.pdf
Hotararea nr.8 din 28.01.2020.pdf
Hotararea nr.7 din 28.01.2020.pdf
Hotararea nr.6 din 28.01.2020.pdf
Hotararea nr.5 din 28.01.2020.pdf
Hotararea nr.4 din 28.01.2020.pdf
Hotararea nr.3 din 28.01.2020.pdf
Hotararea nr.2 din 10.01.2020.pdf
Hotararea nr.1 din 10.01.2020.pdf

2019
Hotararea nr.25-24.10.2019 – aprobare organigrama.pdf
Hotararile Consiliului Local pe anul 2019(1)
2018
Hotararile Consiliului Local pe anul 2018(2)
Hotararile Consiliului Local pe anul 2018(1)
2017
Hotararile Consiliului Local pe anul 2017

Hotararea nr 12 din 27.06.2013
Hotararea nr 11 din 27.06.2013