Strategia de dezvoltare

Alimentare cu apă
Amenajare sală sport
Piaţă publică
Reabilitare 2 cămine culturale